Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu


Powrót

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu w roku 2024 - realizuje programy

logo
 

Widok zawartości stron


Zadanie realizowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu pozyskał dofinansowanie ze środków Rezerwy Funduszu Pracy na realizację zadania pn."CUPS Up! STARTUJ PO WIĘCEJ" w ramach naboru na projekty pilotażowe pn. "Czas na Młodych" - punkty doradztwa dla młodzieży".
 
plakat

Realizowany projekt pilotażowy dotyczy wypracowania i przetestowania nowych metod wsparcia bezrobotnych i poszukujących pracy osób do 30 r. ż., na zasadzie kompleksowego punktu wsparcia, integrującego wybrane usługi publiczne m.in. w zakresie aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, udzielania informacji w zakresie możliwych form pomocy społecznej, doradztwa psychologicznego, doradztwa w zakresie edukacji, doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego.
Termin realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2024.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu, Plac Powstańców Wielkopolskich 1, 66-300 Międzyrzecz. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: email: iod@itmediagroup.pl, Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji obowiązku prawnego. Przysługuje Państwu z zastrzeżeniem przepisów RODO: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do ograniczenia danych.

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu uprzejmie informuje, że wypłaty zasiłków dla bezrobotnych będą wypłacane tylko w dniach wyznaczonych wizyt. W przypadku niestawienia się w dniu wyznaczonym, wypłaty odbywać się będą w terminie dodatkowo ustalonym przez Powiatowy Urząd Pracy.
 

ANKIETA

Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy?

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec maja 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę