Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu


Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu, Plac Powstańców Wielkopolskich 1, 66-300 Międzyrzecz. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: email: iod@itmediagroup.pl, Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji obowiązku prawnego. Przysługuje Państwu z zastrzeżeniem przepisów RODO: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do ograniczenia danych.

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu uprzejmie informuje, że wypłaty zasiłków dla bezrobotnych będą wypłacane tylko w dniach wyznaczonych wizyt. W przypadku niestawienia się w dniu wyznaczonym, wypłaty odbywać się będą w terminie dodatkowo ustalonym przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dodatkowe treminy wypłat świadczeń przyznanym osobom bezrobotnym :
19 Sierpnia 2019 r.
17 Września 2019

Logo Unia
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

ANKIETA

Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy?

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu przystąpił do realizacji projektu   pn. "Aktywni mogą więcej (V)".  Projekt współfinansowany jest ze...

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu przystąpił do realizacji projektu   pn. " Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzyrzeckim (IV) ...

Obrazek dla: PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN  „ZA ŻYCIEM”
PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM"   Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu informuje, że w ramach realizacji Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu przystąpił do realizacji projektu   pn. "Aktywni mogą więcej (IV)".  Projekt współfinansowany jest ze...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Obrazek dla: PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN  „ZA ŻYCIEM”
PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM"   Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu informuje, że w ramach realizacji Programu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2019r.

Wykres stopa bezrobocia 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę