Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu


Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Widok zawartości stron


AKTUALNA PROCEDURA OBSŁUGI KLIENTÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY OD DNIA 01.06.2021 r.
logo
Godzinny urzędowania:
8:00 - 14:00

Od 1 czerwca 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu powraca do bezpośredniej obsługi klientów, która odbywać będzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Oznacza to, że każda osoba wchodząca do urzędu bezwzględnie powinna:
 - posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos,
-  zdezynfekować dłonie płynem znajdującym się przy wejściu do urzędu,
-  zachować bezpieczny odstęp od drugiej osoby o co najmniej 1,5 metra.
Ponadto na korytarzu mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, natomiast w salach obsługi i pośrednictwa po 1 osobie na jedno stanowisko pracy.
Biorąc jednak pod uwagę sytuację pandemiczną oraz kierując się troską o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu zachęcamy do załatwiania spraw, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem poprzez:
- stronę internetową www. praca.gov.pl
- skrzynkę podawczą /pupmi/SkrytkaESP
- e-mail: zimi@praca.gov.pl filia w Skwierzynie zimisk@praca.gov.pl
- telefonicznie 95 741 20 66, 95 742 13 07, 95 742 13 08
Ponadto korespondencję można pozostawić w skrzynce lub punkcie podawczym znajdującym się w holu budynku, w godzinach urzędowania.

REJESTRACJA W URZĘDZIE PRACY

W trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęcamy do pełnej rejestracji elektronicznej (bez konieczności osobistego zgłaszania się do Urzędu). Szczegółowe informacje dotyczące profilu zaufanego znajdziesz tutaj.
Aby uzyskać status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy należy:
 1. Dokonać pełnej rejestracji elektronicznie tzn. wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w postaci elektronicznej dostępny na stronie praca.gov.pl, załączeniu do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji, opatrzeniu wniosku i załączników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do właściwego powiatowego urzędu pracy.
Zapraszamy również do zapoznania się z instrukcją elektronicznej rejestracji przez internet oraz instrukcjami Jak założyć Profil Zaufany i Jak założyć konto użytkownika w praca.gov.pl
2. Umówić się na wizytę w celu rejestracji:
a) elektronicznie za pośrednictwem strony praca.gov.pl.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania powiatowych urzędów pracy z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,  osoby, które umawiają  termin do rejestracji przez internet  i otrzymały komunikat, że nie ma wolnych miejsc i mają skontaktować się Urzędem, muszą oczekiwać na telefon pracownika Urzędu Pracy.
b) telefonicznie- zgłoszenie do rejestracji następuje po umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu: PUP Międzyrzecz Dział Ewidencji  i Świadczeń -  95 741 20 66, 95 742 13 07, 95 742 13 08 wewnętrzny: 15,16,  Telefony komórkowe 504 230 927, 504 229 919, Filia PUP w Skwierzynie – 95 717 08 69,  Telefon komórkowy: 504 231 263 w godz. 7:30- 10:00 (ilość miejsc ograniczona). Skrzynka e-mail: Międzyrzecz – zimi@praca.gov.pl Skwierzyna – zimisk@praca.gov.pl
Rejestracja następuje w dniu osobistego zgłoszenia się w urzędzie po przedłożeniu dokumentów niezbędnych do rejestracji.
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu przechodzi na system wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych w formie bezgotówkowej (na konto). Proszę o dostarczanie numerów kont.
 
Dyspozycję przelewu można napisać odręcznie wg wzoru, który znajduje się w załączeniu.
 
Dyspozycję można przekazać emailem; zimi@praca.gov.pl,
listownie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu Plac Powstańców Wlkp.1,
66-300 Międzyrzecz lub przez Punkt Podawczy znajdujący się na parterze urzędu.
 
Nr telefonu kontaktowego: 95 741 20 66 w.15, 16


Rejestracja w urzędzie pracy przez internet - instrukcja video

 

POTWIERDZENIE GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA PRACY
 • Z dniem 01.06.2021 r. wprowadzamy w Powiatowym Urzędzie Pracy system osobistego potwierdzania gotowości do podjęcia pracy przez osoby bezrobotne.
 • Osoba bezrobotna, która ma wyznaczony termin obowiązkowej wizyty w urzędzie, powinna osobiście zgłosić się z doradcą klienta w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy  i wyznaczenia terminu kolejnej wizyty. 

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

Korespondencję i  wnioski wraz z załącznikami związane z ubieganiem się o organizację  stażu, prac interwencyjnych / robót publicznych oraz innych form, można przesłać do urzędu drogą pocztową na adres Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu Plac. Powstańców Wlkp.1 66-300 Międzyrzecz, skrzynkę podawczą /pupmi/SkrytkaESP oraz www.praca.gov.pl  a także pozostawić w  Punkcie Podawczym, znajdującym się na parterze urzędu.
Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego i osobistego ze specjalistami.
 
Dane kontaktowe:
 • Doradca zawodowy - (95) 741 20 66 w 17. 504 230 339
lub e-mail: anetakrol@pupmiedzyrzecz.pl
 • Pośrednik Pracy - (95) 741 20 66 w 18
lub e-mail: miroslawafigiel@pupmiedzyrzecz.pl
 • Staże – (95) 741 20 66 w 28, 504 231 362
lub e-mail: monikamulawka@pupmiedzyrzecz.pl
 • Prace interwencyjne – tel. (95) 741 20 66 w 33, 504 231 198
lub e-mail: pawelsawinski@pupmiedzyrzecz.pl
 • Dotacje, Wyposażenie stanowiska pracy –  tel. (95) 741 20 66 w 33,
504 230 576 lub e-mail:katarzynakogut@pupmiedzyrzecz.pl
 • Dodatek aktywizacyjny – tel. (95) 741 20 66 w 15, 504 231 308
lub e-mail: malgorzatawiercinska@pupmiedzyrzecz.pl
 

INFORMACJA – CUDZOZIEMCY - proszę kliknąć

INFORMACJA - POWRACAJĄCY Z ZAGRANICY - proszę kliknąć

INFORMACJA - REJSTRACJA W PUP ORAZ UBEZPIECZENIE - proszę kliknąć

URZĄD SKARBOWY - INFORMACJA - proszę kliknąć

 
Załączniki
Wniosek oprzekazanie zasiłku na konto w banku.pdf (pdf, 25 KB)
logo
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu, Plac Powstańców Wielkopolskich 1, 66-300 Międzyrzecz. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: email: iod@itmediagroup.pl, Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji obowiązku prawnego. Przysługuje Państwu z zastrzeżeniem przepisów RODO: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do ograniczenia danych.

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu uprzejmie informuje, że wypłaty zasiłków dla bezrobotnych będą wypłacane tylko w dniach wyznaczonych wizyt. W przypadku niestawienia się w dniu wyznaczonym, wypłaty odbywać się będą w terminie dodatkowo ustalonym przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dodatkowe treminy wypłat świadczeń przyznanym osobom bezrobotnym :
11 Marca 2020 r.
15 kwietnia 2020 r.

 

ANKIETA

Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy?

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 34.089,36 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę