Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu


logo
 
Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Widok zawartości stron

baner

Widok zawartości stron

Projekty pilotażowe realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu

 
Plakat Projekt WRACAM DO PRACY
ULOTKI Wracam do pracy  BON OPIEKA
ULOTKI Wracam do pracy  BON ZASIEDLENIEULOTKI Wracam do pracy BONPlakat projektu pilotażowego -Elastyczna praca
Pilotaż FILAR instrument 1Pilotaż FILAR instrument 2BANER ETP

  
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Widok zawartości stron

 

Wznowienie obsługi bezpośredniej od dnia 01.03.2022 r


Od 1 marca 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu powraca do bezpośredniej obsługi klientów, która odbywać będzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Oznacza to, że każda osoba wchodząca do urzędu bezwzględnie powinna:
 - posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos,
-  zdezynfekować dłonie płynem znajdującym się przy wejściu do urzędu,
-  zachować bezpieczny odstęp od drugiej osoby o co najmniej 1,5 metra.
Ponadto na korytarzu mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, natomiast w salach obsługi i pośrednictwa po 1 osobie na jedno stanowisko pracy.
Biorąc jednak pod uwagę sytuację pandemiczną oraz kierując się troską o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu zachęcamy do załatwiania spraw, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem poprzez:
- stronę internetową www. praca.gov.pl
- skrzynkę podawczą /pupmi/SkrytkaESP
- e-mail: zimi@praca.gov.pl filia w Skwierzynie zimisk@praca.gov.pl
- telefonicznie 95 741 20 66, 95 742 13 07, 95 742 13 08
 
Załączniki
Wniosek oprzekazanie zasiłku na konto w banku.pdf (pdf, 25 KB)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu, Plac Powstańców Wielkopolskich 1, 66-300 Międzyrzecz. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: email: iod@itmediagroup.pl, Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji obowiązku prawnego. Przysługuje Państwu z zastrzeżeniem przepisów RODO: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do ograniczenia danych.

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu uprzejmie informuje, że wypłaty zasiłków dla bezrobotnych będą wypłacane tylko w dniach wyznaczonych wizyt. W przypadku niestawienia się w dniu wyznaczonym, wypłaty odbywać się będą w terminie dodatkowo ustalonym przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dodatkowe treminy wypłat świadczeń przyznanym osobom bezrobotnym :
11 Marca 2020 r.
15 kwietnia 2020 r.

 

ANKIETA

Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy?

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec maja 2022 r.

Stopa bezrobocia

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 37.411,32 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę