Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu


Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Widok zawartości stron

ulotka


KOMUNIKAT

logo

AKTUALNA PROCEDURA OBSŁUGI KLIENTÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY OD DNIA 16.09.2020 r.
 
Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-CoV-2 informujemy, zmianie ulega procedura obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu, Filii PUP w Skwierzynie.

REJESTRACJA W URZĘDZIE PRACY

W dalszym ciągu zaleca się elektroniczną rejestrację w urzędzie pracy,
za pośrednictwem strony internetowej https://www.praca.gov.pl

Osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu mogą pobrać wnioski o rejestrację, 
znajdujące się w holu urzędu wraz z instrukcją wypełnienia.
Wypełnione wnioski należy pozostawić w Punkcie Podawczym lub przesłać pocztą
 na adres urzędu.

 
Istnieje możliwość rejestracji osobistej, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu
i godziny przyjęcia w urzędzie:
 
PUP Międzyrzecz. – 95 7412066, 95 742 13 07, 95 742 13 08
Dział Ewidencji  i Świadczeń -  wewnętrzny: 15,16
Telefony komórkowe 504 230 927, 504 229 919
Filia PUP w Skwierzynie – 95 717 08 69
Telefon komórkowy: 504 231 263
Skrzynka e-mail:
Międzyrzecz – zimi@praca.gov.pl
Skwierzyna – zimisk@praca.gov.pl

Rejestracja w urzdzie pracy przez internet - instrukcja video

 
Możliwe są dwie ścieżki postępowania:

1. pełna rejestracja elektroniczna, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym – ta ścieżka nie wymaga konieczności wizyty w urzędzie,

2. prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu wniosku w postaci elektronicznej. Osoba bezrobotna ma możliwość umówienia się na wizytę w urzędzie w dogodnym terminie w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników.
 
W obecnej sytuacji zachęcamy do korzystania z możliwości pełnej rejestracji elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu przechodzi na system wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych w formie bezgotówkowej (na konto).
 
Proszę o dostarczanie numerów kont.
 
Dyspozycję przelewu można napisać odręcznie wg wzoru, który znajduje się w załączeniu.
 
Dyspozycję można przekazać emailem; zimi@praca.gov.pl,
listownie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu Plac Powstańców Wlkp.1,
66-300 Międzyrzecz lub przez Punkt Podawczy znajdujący się na parterze urzędu.
 
Nr telefonu kontaktowego: 95 741 20 66 w.15, 16

POTWIERDZANIE GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA PRACY
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 częściowo wznawia bezpośrednią obsługę osób bezrobotnych.
 
Do osobistego stawiennictwa w urzędzie w terminie wyznaczonej wizyty zobowiązane
są osoby, z którymi w przeddzień wizyty nie skontaktował się doradca klienta
 oraz osoby, które otrzymały wezwanie do stawiennictwa.
 
 
Wizyty w urzędzie odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 Zalecana jest przed wejściem do urzędu dezynfekcja dłoni
(płyny dezynfekujące znajdują się przy wejściu do urzędu),
zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.
Ponadto w salach obsługi i pośrednictwa pracy jednocześnie może znajdować się 5 osób, tj. tyle osób ile jest stanowisk pracy.


WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

Korespondencję i  wnioski wraz z załącznikami związane z ubieganiem się o organizację  stażu, prac interwencyjnych / robót publicznych oraz innych form, można przesłać do urzędu drogą pocztową na adres Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu Plac. Powstańców Wlkp.1
66-300 Międzyrzecz, adres e-mail zimi@praca.gov.pl, zimisk@praca.gov.pl , poprzez stronę internatową www.miedzyrzecz.praca.gov.pl oraz www.praca.gov.pl  a także pozostawić
w  Punkcie Podawczym, znajdującym się na parterze urzędu.

PUNKT PODAWCZY
 
Od 17.03.2020 w Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu wszelką korespodencje (wnioski, listy, druki) przekazujemy za pomocą PUNKTU PODAWCZEGO, który znajduje się w holu Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu na parterze.

W przypadku realizacji usług i instrumentów rynku pracy prosimy o korzystanie z usług elektronicznych lub poczty tradycyjnej.
 
Dane kontaktowe:
  • Doradca zawodowy - (95) 741 20 66 w 17. 504 230 339
lub e-mail: anetakrol@pupmiedzyrzecz.pl
  • Pośrednik Pracy - (95) 741 20 66 w 18
lub e-mail: miroslawafigiel@pupmiedzyrzecz.pl
  • Staże – (95) 741 20 66 w 28, 504 231 362
lub e-mail: monikamulawka@pupmiedzyrzecz.pl
  • Prace interwencyjne – tel. (95) 741 20 66 w 33, 504 231 198
lub e-mail: pawelsawinski@pupmiedzyrzecz.pl
  • Dotacje, Wyposażenie stanowiska pracy –  tel. (95) 741 20 66 w 33,
504 230 576 lub e-mail:katarzynakogut@pupmiedzyrzecz.pl
  • Dodatek aktywizacyjny – tel. (95) 741 20 66 w 15, 504 231 308
lub e-mail: malgorzatawiercinska@pupmiedzyrzecz.pl
 

INFORMACJA – CUDZOZIEMCY - proszę kliknąć

INFORMACJA - POWRACAJĄCY Z ZAGRANICY - proszę kliknąć

INFORMACJA - REJSTRACJA W PUP ORAZ UBEZPIECZENIE - proszę kliknąć

URZĄD SKARBOWY - INFORMACJA - proszę kliknąć

 
Załączniki
Wniosek oprzekazanie zasiłku na konto w banku.pdf (pdf, 25 KB)
logo
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu, Plac Powstańców Wielkopolskich 1, 66-300 Międzyrzecz. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: email: iod@itmediagroup.pl, Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji obowiązku prawnego. Przysługuje Państwu z zastrzeżeniem przepisów RODO: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do ograniczenia danych.

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu uprzejmie informuje, że wypłaty zasiłków dla bezrobotnych będą wypłacane tylko w dniach wyznaczonych wizyt. W przypadku niestawienia się w dniu wyznaczonym, wypłaty odbywać się będą w terminie dodatkowo ustalonym przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dodatkowe treminy wypłat świadczeń przyznanym osobom bezrobotnym :
11 Marca 2020 r.
15 kwietnia 2020 r.

 

ANKIETA

Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy?

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu przystąpił do realizacji projektu   pn. "Aktywni mogą więcej (V)".  Projekt współfinansowany jest ze środków...

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu przystąpił do realizacji projektu   pn. " Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzyrzeckim (IV) ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2020r.
Stopa bezrobocia sierpień 2020 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę